torsdag 11 september 2014

Min artikel

Följ länken
SVERIGES BIN DÖR UT
Biets död kan kosta Sverige upp till 70 miljarder kronor eftersom utan binas pollinering kan jordbruket inte odla någon mat. Hur kan vi stoppa detta?
Bin för jordbruket:
Bin har en mycket viktig roll i jordbruket och för att behålla ett fungerande ekosystem. De pollinerar så mycket som 76 procent av all vår mat beroende av bina, även kött eftersom djuren behöver växterna för foder. Utan bina skulle vi förlora avsevärt många grödor och skulle bara ha kvar de få som pollineras med vind.
Biets population:
De har under de senaste åren har bibefolkningen minskat med mer än en tredjedel av befolkningen per år. Av de 289 arter av bin i världen så är 103 är rödlistade, det vill säga utrotningshotade, i Sverige. Av de odlade bina i Tyskland så dog upp till 80 procent år 2010. Vetenskapsmän vet inte exakt varför de dör ut men mycket tyder på de starka kemikalier som används inom jordbruket.
Vad gör Sverige?
Risken för total utroting har också ökat så pass mycket att år 2010 startade Sveriges kommun många kampanjer för att undvika detta problem. I Stockholm har de med hjälp av ”Bee urban” byggt upp flera biodlingar mitt i staden. Bee urban är en välgörenhetsorganisation som erbjuder företag att adoptera bin och bikupor i städer och att lära sig om hur viktiga bina är för jordbruket och ekosystemet. De placerar ut och sköter om bikupor hos företag som månar om miljön.
I dag finns 25 Bikupor med tusentals bin utplacerade hos alla möjliga företag, till exempel ”H&M”. Företaget får honungen som bikupan genererar och bidrar till binas överlevnad.
Vad skulle hända om bina dog ut?
Pollinationen av växter skulle bli mycket svårare. Många växter skulle dö ut och vi skulle vara tvungna att hitta andra sätt att pollinera dem.
I Kina har detta redan hänt och de kinesiska bönderna tvingas använda mäniskor till pollinationen, vilket kostar dem miljarder.
Vad kan du göra?

Bara att öka medvetande om hur situationen är eller att donera pengar till ett av de välgörenhetsföretag som specificerar sig på bin eller att minska de farliga kemikalier som används inom jordbruket. 
Ansgar Hoff  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar